- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

عملکرد مرکز در چهار سال اجرایی دولت تدبیر و امید

هفته دولت یادآور تلاش و کوشش دولتمردان در عرصه های مختلف آموزشی، عمرانی ، فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی و دفاعی و ... است. بی شک مسئولان در رده های مختلف تمام مساعی خود را بکار می گیرند تا بتوانند کارنامه قابل قبولی داشته و به مردم گزارش دهند. آنچه در این سنوات (چهار ساله دولت تدبیر و امید) بر این مرکز رفته به شرح ذیل ارائه می شود. امید است فعالیتهای آموزشی مرکزتوانسته باشد گوشه ای از معزل بیکاری را در این شهرستان و بالطبع در جامعه حل نماید.  

سال 1392 : 856 نفر دوره و 157800 نفر ساعت در قالب 35 دوره آموزشی

سال 1393 : 1070نفر دوره و 194546نفر ساعت در قالب 45 دوره آموزشی

سال 1394: 1157 نفر دوره و 207128 نفر ساعت در قالب 56 دوره آموزشی

سال 1395: 1678 نفر دوره و 378467 نفر ساعت در قالب 67 دوره آموزشی

مجموع آموزشها : 4761 نفر دوره،  و 937941 نفر ساعت در قالب 203 دوره آموزشی