- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان مجهزتر از قبل می شود.

مهندس خوش آیند مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی به همراه آقایان شجاعی کارمند اقتصادی سفارت ژاپن، معتمدی رئیس اداره آموزش استان ، اسلامی مدیر روابط عمومی و خانمها ادبی معاون دفتر روابط بین الملل سازمان و شاهرخی رابط بانوان و رئیس مرکز خواهران بیرجند از امکانات و تجهیزات مرکز بازدید کردند. در ابتدا و پس از خیر مقدم، آقای خوش آیند به تبیین آموزشهای مختلف ، بررسی امکانات استان و شهرستان، جمعیت روستایی و شهری شهرستان و... پرداخت و از آقای شجاعی خواست حداکثر همکاری را برای تجهیز مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان از محل اعتبارات GGP (کمکهای بلاعوض ژاپن برای پروژه های تامین امنیت انسانی) بنمایند . ایشان با توجه به مرزی بودن شهرستان درمیان و همسایگی با کشور جنگ زده افغانستان در خواست کرد آنچه می تواند به ماندگاری افراد در این نقاط مرزی بیانجامد و باعث شود روستاهای مرزی به فعالیت خود ادامه دهند و خالی از سکنه نشوند روی آوری به سمت مهارت آموزی و ارتقای آن و توانمند سازی روستائیان است که فقط از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای می تواند محقق شود. در این جلسه شجاعی کارمند اقتصادی سفارت ژاپن در ایران و خانم ادبی معاون دفتر روابط بین الملل سازمان پس از طرح سولاتی در خصوص میزان سالیانه آموزشها، بازهی دوره ای آموزشی ، میزان تحقق اشتغال و ... و تصویربرداری از مکانها و امکانات مختلف مرکز قول همکاری مساعد دادند. در این جلسه    یزدان پرست رئیس مرکز هدف از طرح چهار رشته صنایع پوشاک، صنایع دستی فرش، تعمیرات لوازم خانگی و رایانه را امکان جابجایی تجهیزات و برگزاری دوره های آموزشی در سطح روستاهای مختلف عنوان کرد و افزود با توجه به بافت روستایی شهرستان و اینکه حدود 70 درصد  جمعیت 56000 نفری شهرستان درمیان روستایی هستند همچنین به دلیل عقاید مذهبی خانواده ها و جلوگیری خانواده ها از ترددهای بیجای فرزندان، بهتر است شرایط به گونه ای تنظیم و برنامه ریزی شود تا بتوان تمرکز بیشتری روی دوره های آموزشی روستایی و عشایری انجام گیرد. این بازدید در نهایت با حضور بازدید کنندگان در دوره آموزشی صنایع پوشاک روستای طاغان به پایان رسید.

DSC00606_jpg.JPG

IMAG6391_jpg.jpg