- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

پناه عالمیانی --- یا حسین

12.jpg

یا ابا عبدالله: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم.

اللهم الرزقنا شفاعه الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، الذین بذلو مهجتهم دون الحسین (ع).

پناه عالمیان زینبت پناه ندارد                            به جز تو ای شه خوبان امیدگاه ندارد

بده اجازه بیایم به شمر دون گویم                      که ای ستمگر ظالم حسین گناه ندارد

اگر اجاز دهی صف کشیده از پی ات آییم             که این سپاه نگویند حسین سپاه ندارد.

14.jpg