- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

توانمند سازی مهارتی عشایر

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای شهرستان درمیان  طی جلسه ای که جناب آقای بذر افشان سرپرست مرکز با ریاست امور  عشایر شهرستان داشتند مقرر شد دوره های مورد نیاز عشایر از قبیل (پرورش شتر مرغ -پرورش دام سبک -گلیم بافی -دوزنده لباس سنتی بلوچ و ...) برای این قشر زحمت کش برگزار شود این دوره ها طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در روستاهای طبس -دستگرد -آواز -خیرآباد -اشک  قابل اجرا می باشد