- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید دانش آموزی از مراکز فنی و حرفهای

همزمان باهفته مشاغل بازدید دانش اموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسرکشور  از

97/2/1الی 97/2/11برگزار می شود 

به گزارش روابط عمومی مرکز اسدیه نمایشگاهی به مناسبت هفته مشاغل در شهر قهستان توسط کارآموزان مدرسه حضرت زینب برگزار گردید وهمچنین  بازدید از کارگاههای مرکز با حضور حداکثری دانش اموزان و معلمان در حال انجام است 

ا