- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

برگزاری آزمون مرحله دوم هماهنگ کشوری در سال 97

دومین مرحله آزمون هماهنگ درسال 1397 برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی مرکز درمیان دومین مرحله آزمون هماهنگ در سال 1397 در روز جمعه مورخ 97/4/1 در شش حوزه در سطح شهرستان برگزار گردید در این مرحله از آزمون  300نفر از مهارت آموختگان دربیش از 16 حرفه مهارتی به رقابت پرداختند به قبول شدگان دراین مرحله پس از برگزاری آزمون عملی گواهینامه مهارت اعطا خواهد شد