- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

جلسه مهارتی با هنگ مرزی گزیک

به گزارش روابط عمومی مرکز فنی و حرفه ای درمیان علی بذرافشان رییس مرکز فنی و حرفه ا ی شهرستان در اولین روز از هفته ملی مهارت جلسه ای توجیهی و مهارتی با سربازان  و کارکنان و خانواده های نیروهای مسلح حاضر در هنگ مرزی گزیک برگزار کرد 

در این جلسه آقای بذرافشان توانایی ها و مشاغل و رشته های آموزشی مرکز را برای سربازان و پرسنل هنگ مرزی تشریح کرد و شرایط شرکت در آزمون را برای سربازان وظیفه یادآوری کرد همچنین هماهنگی های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل و خانواده های آنها انجام گرفت 

1532402840845