- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

جلسه محوری با مدیران آموزش و پرورش

در سومین روز از هفته ملی مهارت جناب آقای بذرافشان رییس مرکز دیداری با رییس و معاونین و روسای مدارس شهرستان داشتند 

به گزارش روابط عمومی مرکز درمیان در این جلسه ضمن آشنایی روسایمدارس با هفته مهارت راهکارهایی را جهت آشنایی و استفاده بهتر از دوره های فنی و حرفه ای و ارایه راهکار جهت هدایت آموزشی دانش آموزان ارایه کردند 

1532410829891