- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

توانمند سازی عشایر

بهره مندی بیش از پیش عشایر شهرستان از آموزشهای مهارتی در هفته ملی مهارت 

به گزارش روابط عمومی مرکز درمیان رییس مرکز جناب آقای بذرافشان امروز 97.5.2 جهت بازدید از  دوره آموزشی خیاطی به یکی از دورترین روستاهای عشایری شهرستان در بخش گزیک رفتند  قابل ذکر است که از بدو تاسیس فنی و حرفه ای در شهرستان تاکنون در روستای مرتیغ دوره ای برگزار نشده است و این اولین دوره آموزشی در این روستا میباشد 

 

 

 2

 

 

 1