- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید معاونت محترم پشتیبانی از مرکز

به گزارش روابط عمومی مرکز درمیان جناب آقای کامرانی معاونت مالی و پشتیبانی اداره کل و جناب آقای یزدان پرست ریاست محترم حراست اداره کل از مرکز درمیان بازدید کردند

در این بازدید ابتدا آقای بذرافشان ریاست مرکز ضمن عرض خوش آمد گویی به میهمانان ، گزارشی از عملکرد مرکز را ارایه کردند  و از همکاران مرکز نیز تقدیر و تشکر کردند 

در ادامه جناب آقای کامرانی از روند  تعمیرات و فعالیتها و اقدامات انجام شده در مرکز از آقای بذر افشان و همکاران تقدیر و تشکر کردن 

در این بازدید جناب آقای کامرانی و آقای یزدان پرست جلسه ای با همکاران اداری و مربیان  مرکز و مربیان آموزشگاههای آزاد داشتند وبه نقطه نظرات همکاران گوش دادندهمچنین ایشان در   ابتدای این بازدید از کارگاههای مرکز بازدید و با کارآموزان صحبتهایی در خصوص روند آموزش داشتند 

 111111111

2222222222222222