- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

بازدید از کارگاه های آموزشی قرارگاه پیشرفت و آبادانی

به گزارش روابط عمومی مرکز شهرستان درمیان

بازدید رئیس و کارشناسان و مربیان مرکز به همراه مسئولین کمیته امداد از کارگاه های آموزشی قرارگاه پیشرفت و آبادانی دهستان قهستان

دراین بازدید توضیحاتی در مورد قرارگاه و کارگاه های آموزشی توسط جناب آقای زارع مسئول قرارگاه داده شد.