- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

تحقق 72 درصدی تعهدات آموزشی مرکز در پنج ماهه اول 96

 

همزمان با هفته دولت، جلسه بررسی عملکرد مراکز شهرستانها در پنج ماهه نخست سال 1396 در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی برگزار گردید.

در این جلسه مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان با انجام حدود 72 درصد از تعهدات آموزشی تا پایان مرداد ماه در بین مراکز استان در رتبه اول قرار گرفت شایان ذکر است مجموع تعهد آموزشی مرکز در بخشهای مختلف دولتی حدود 261500 نفر ساعت بوده که تا کنون 187946 نفر ساعت محقق گردیده است. مدیریت مرکز صمیمانه تلاش و کوشش همکاران محترم بالاخص مربیان گرانقدر را ارج نهاده و برای آنها در ادامه آرزوی موفقیت دارد.  سپس در جلسه تقدیر از مربیان برتر مراکز ، از سرکار خانم فائزه سالاری بعنوان مربی برتر مرکز تقدیر بعمل آمد.

مدیریت و کارکنان مرکز هفته دولت را به جمیع دولتمردان در سراسر کشور تبریک عرض می نمایند.

_دولت.jpg

 

 

توانمند سازی روستائیان و عشایر از اولویتهای کاری و آموزشی ماست.

 

مهندس خوش آیند مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان به همراه آقایان حق پرست معاونت محترم آموزش و پژوهش و اسلامی رئیس اداره روابط عمومی از مرکز درمیان بازدید نمودند. در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان و جلسه با کارکنان مرکز، عملکرد سال 95 مرکز بررسی وبا توجه به رقم 378000 نفر ساعت و 1680 نفر دوره آموزش در مرکز و کارگاهای روستایی ، عشایری، شهری وصنایع و اصناف در سال 1395 از تلاش تک تک کارکنان قدردانی شد. کارکنان مرکز اهم مواردی که برای آموزش و بهبود روند مشکل ساز است را به اطلاع مدیر کل رساندند .

مقام عالی در ادامه از کلاس آموزشی صنایع پوشاک در روستای عشایری محمد آباد دیدن و روند کار را از نزدیک رویت نمودند. همچنین در جلسه ای که با حضور امام جمعه و اعضای شورای اسلامی روستا برگزار گردید در خصوص توجه به مرز نشینان  ، مناطق محروم و عشایر مطالبی را در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای مطرح  و با درخواست اهالی روستا برای برگزاری سایر دوره های صنایع دستی موافقت کردند. ایشان با توجه به انتخابات پیش رو تاکید کردند ما بعنوان یک ایرانی هم وظیفه داریم و هم حق ماست تا در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا شرکت کرده چرا که هر رای ما باعث خنثی سازی طرحهای دشمنان این مرز و بوم و مانند تیری بر قلب ناپاک آنهاست. در ادامه بازدید ، مدیر کل با حضور در هنگ مرزی گزیک با جانشین  و ریاست عقیدتی سیاسی هنگ مرزی گزیک دیدار و به تبیین آموزشهای فنی و حرفه ای برای آموزش سربازان پرداختند. ایشان اعلام داشتند اگر وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی تامین امنیت است ، ما کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای وظیفه داریم بر اساس نامگذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری حفظه ا... بعنوان اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال با مهارت آموزی  به سنین مختلف برای ایجاد اشتغال گامهایی اساسی برداریم. جانشین و ریاست عقیدتی سیاسی هنگ مرزی گزیک برای همکاری بیشترو توانمند سازی سربازان در طول خدمت مقدس سربازی قول مساعد دادند.

IMAG5533jpg.jpg

IMAG5538jpg.jpg

 

سند برنامه های آموزشی و اجرایی سال 1396 به مراکز ابلاغ گردید.

 

در اولین جلسه شورای اداری که با دیدار نوروزی مدیر کل محترم ، معاونین و روسای ستادی و روسای مراکز همراه بود، اولویت های آموزشی سالجاری طی سند آموزشی ابلاغ گردید. در ابتدای این دیدار(جلسه) پس از تلاوت کلام وحی، فرازی از بیانات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در خصوص (( اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال)) پخش شد. سپس آقای خوش آیند مدیر کل و معاونین محترم در خصوص عملکرد سال 95 در بخشهای مختلف، شرایط اجرای آموزشها در سالجاری، شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی مشکلات قراردادهای کاردانش مطالبی ایراد نمودند. در این جلسه تک تک اعضا موارد و مشکلات اجرایی را مطرح کردند تا در آینده پیگیری و به نتیجه برسد. این جلسه در نهایت با ابلاغ سند آموزشی سال 1396 به حاضرین (روسای مراکز)،  به اتمام رسید. مدیریت مرکز ضمن عرض تبریک پیشاپیش بابت میلاد فرخنده مولود کعبه حضرت علی علیه السلام و مراسم اعتکاف از مربیان و کارکنان مرکز درخواست دارد حداکثر تلاش و مساعی خود را برای اجرای صحیح سند آموزشی بکار گیرند.

IMG_20170407_081712jpg.jpg

IMG_20170407_081705jpg.jpg

 

 

ثبت نام برای رقابت در هجدهمین مسابقات ملی مهارت آغاز شد.

ﻧﺤﻮة ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم :

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﻮرﺗﺎل دﻓﺘﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻬﺎرت و ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از زﻣﺎن اﺑﻼغ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 96/4/23 اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.پیرو جلسه کمیته المپیاد استان مقرر گردید ثبت نام از متقاضیان استان در مراکز تا تاریخ 96/4/10 توسط  رابطین  مراکزدر  پورتال  المپیاد  صورت  پذیرد و مدارک ایشان نیز تحویل گردد.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪ اي در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

-1 ﻋﮑﺲ 3×4 ﺗﻤﺎم رخ ﺟﺪﯾﺪ-2 ﮐﭙﯽ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ3- ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ-4 ﮐﭙﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻧﻬﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ5- ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ (ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ذﮐﻮر و ﻣﺸﻤﻮل). 6- ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﺼﻼن ﺑﻪ وﯾﮋه داوﻃﻠﺒﺎن ذﮐﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ.

((ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺸﻮري ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد))

آزمون مرحله شهرستانی در تاریخ 13 / 4/ 96 در مراکز به صورت کتبی برگزار می­گردد.

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺳﺘﺎﻧﯽ: 5 و 6 مرداد ماه 1396

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري مرحله کشوری: ﻧﯿﻤﻪ دوم آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 1396

 فهرست رشته های هجدهمین مسابقات ملی مهارت (۱۳۹6)

ردیف نام رشته کد جهانی ردیف نام حرفه کد جهانی
1 ساخت و تولید تیمی (۳ نفره) 03 19 جواهر سازی 27
2 مکاترونیک ( تیمی ۲ نفره) 04 20 گل آرایی 28
3 طراحی مهندسی مکانیک 05 21 خیاطی(فناوری مد) 31
4 تراش CNC 06 22 قنادی(شیرینی پزی) 32
5 فرز CNC 07 23 فناوری اتومبیل 33
6 فناوری اطلاعات-راهکارهای نرم افزاری برای تجارت 09 24 آشپزی 34
7 جوشکاری 10 25 نقاشی خودرو 36
8 کاشیکاری دیوار و کف 12 26 طراحی فضای سبز(تیمی ۲ نفره) 37
9 صافکاری خودرو 13 27 تبرید و تهویه 38
10 لوله کشی و گرمایشی 15 28 فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای تحت شبکه 39
11 الکترونیک 16 29 فناوری طراحی گرافیک 40
12 طراحی و توسعه وب 17 30 کار بر روی صفحات فلزی 46
13 تاسیسات الکتریکی 18 31 آکواترونیک(مدیریت منابع آب) --
14 کنترل صنعتی 19 32 معماری سنگی 08
15 آجر چینی 20 33 نجاری 26
16 رباتیک ( تیمی ۲ نفره ) 23 34 گچکاری 21
17 کابینت سازی( چوبی) 24 35 شبکه های کابلی 02
18 اتصالات چوبی 25 36 تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه سنگین 49

آموزشهای بهینه ، پلی است به سوی اشتغال و خودکفایی

به گزارش از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان:

آموزشهای فنی و حرفه ای این مرکز در بخش دولتی تا پایان سال 1395 از مرز 375000 نفر ساعت خواهد گذشت که در مقایسه با سال گذشته (207128 نفر ساعت) از رشد 45 درصدی برخوردار است. این مطلب را علی یزدان پرست بیان نموده و افزود  غالب این آموزشها در بخش روستایی با رویکرد طرح توانمند سازی روستائیان و عشایر است . ایشان بیان کردند تا پایان سال بیش از 1650 نفر از آموزشهای مرکز برخوردار خواهند شد که از این حیث هم در مقایسه با سال 1394، (1157 نفر) از رشد 30 درصدی برخوردار است. تعداد حرفه هایی که در سال گذشته در مرکز و در بخشهای مختلف آموزش داده شده است 63 حرفه و در سالجاری تا پایان سال به نود حرفه آموزشی می رسد که از این منظر نیز، رشد 30 درصدی محقق شده است. مدیریت مرکز ضمن تشکر از مربیان محترم کارگاه ها و بالاخص مربیانی که در حوزه آموزشهای روستایی فعالیت آموزشی چشمگیر داشته اند امیدوار است این گونه آموزشها و اقدامات قدمی هر چند کوچک در راستای تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل ) باشد .

IMAG3942.jpg

 

 

 

 

مقام معظم رهبری: علم برای عمل مصداق اتم و اکمل ، همین کاری است که فنی و حرفه ای ها می کنند.