- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

آموزشهای بهینه ، پلی است به سوی اشتغال و خودکفایی

به گزارش از رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای درمیان:

آموزشهای فنی و حرفه ای این مرکز در بخش دولتی تا پایان سال 1395 از مرز 375000 نفر ساعت خواهد گذشت که در مقایسه با سال گذشته (207128 نفر ساعت) از رشد 45 درصدی برخوردار است. این مطلب را علی یزدان پرست بیان نموده و افزود  غالب این آموزشها در بخش روستایی با رویکرد طرح توانمند سازی روستائیان و عشایر است . ایشان بیان کردند تا پایان سال بیش از 1650 نفر از آموزشهای مرکز برخوردار خواهند شد که از این حیث هم در مقایسه با سال 1394، (1157 نفر) از رشد 30 درصدی برخوردار است. تعداد حرفه هایی که در سال گذشته در مرکز و در بخشهای مختلف آموزش داده شده است 63 حرفه و در سالجاری تا پایان سال به نود حرفه آموزشی می رسد که از این منظر نیز، رشد 30 درصدی محقق شده است. مدیریت مرکز ضمن تشکر از مربیان محترم کارگاه ها و بالاخص مربیانی که در حوزه آموزشهای روستایی فعالیت آموزشی چشمگیر داشته اند امیدوار است این گونه آموزشها و اقدامات قدمی هر چند کوچک در راستای تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی - اقدام و عمل ) باشد .

IMAG3942.jpg

 

 

 

 

مقام معظم رهبری: علم برای عمل مصداق اتم و اکمل ، همین کاری است که فنی و حرفه ای ها می کنند.