- محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. امام راحل (ره) ***اللهم کن لولیک الحجه ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعی و تمتعه فیها طویلا. برحمتک یا ارحم الرحمین*** مقام معظم رهبری حفظه ا...: کشور به موازات نیاز به علم به پنجه های کارآمد هم نیاز دارد.***

JUX Mega Menu - модуль joomla Видео

کسب رتبه برتر تکریم ارباب رجوع در ادارات سطح شهرستان درمیان

روابط عمومی :تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق مردم یکی از باورهای دینی است که عمل به آن نشانه کرامت انسانی عمل کننده به آن بوده و براساس آموزه های دینی و آنچه از معصومین (ع) به مارسیده حفظ حقوق ارباب رجوع و تلاش برای رفع مشکلات آنان از وظابف شرعی مدیران و کارکنان می باشد. مولا امیر المومنین علی (ع) در فرازی از نامه خود به مالک اشتر می فرماید:

(انصاف در رابطه با مردم یعنی اینکه حق هر کسی را به درستی ادا نمایی و حقوق انسانها به گونه ای مساوی رعایت شود) و نیز در مورد برخورد با ارباب رجوع می فرماید:(سعی کن با آگاهی برخوردهای تندشان را تحمل کنی و تنگ حوصلگی و خودخواهی را از خود دور کن تا خدا درهای رحمت را برویت بگشاید) با توجه به مطالب فوق از اینکه این مرکز توانسته است در زمینه تکریم و رضایت ارباب رجوع موفق به کسب رتبه برتر و دریافت لوح تقدیر از فرماندار محترم شهرستان گردد به خود افتخار و تک تک کارکنان را قابل تقدیر می داند.